Co nabízíme?

Podobně jako jeho technikům nabízíme klientům právní pomoc:
  • v oblasti stavebního práva a
  • správního řízení,
spočívající zejména v konzultacích, právních rozborech, sepisech podání a zastupování ve správním řízení.

Máte zájem?

Specializace