Co nabízíme?

V záležitostech společného majetku manželů pro klienty
  • připravujeme dohody o vypořádání společného jmění manželů a
  • zastupujeme je v řízení o vypořádání společného jmění manželů.

Klientům dále nabízíme
  • poradenství ve věci úprav rozsahu společného jmění manželů a
  • právní pomoc při zúžení rozsahu společného jmění manželů.

Máte zájem?

Specializace