POZIMOS, a.s.
MONETA Money Bank

Naše společnost užívá právních služeb JUDr. Michala Březovjáka a jeho kolegů od roku 2014. Tým advokátní kanceláře nám pomáhá při řešení záležitostí spojených se smlouvami o dílo, s prováděním stavebních prací, s pracovními vztahy se zaměstnanci, se změnami ve společnosti i v dalších právních věcech, se kterými se v praxi setkáváme denně, příležitostně nebo i zcela mimořádně. Poskytované právní služby hodnotíme jako vysoce profesionální, rychlé a komplexní.

Ing. Jiří Havlík, předseda představenstva

MONETA Money Bank, a.s.
MONETA Money Bank

JUDr. Bc. Michal Březovják nás úspěšně zastupoval v obchodním soudním sporu. Podal velmi kvalitní žalobu a poté byla věc rychle ukončena mimosoudním narovnáním v náš prospěch. JUDr. Březovják rozumí nejen právní, ale i obchodní a finanční stránce věci. Má výborné vyjednávací a komunikační schopnosti.

Mgr. Petra Macková, právní zástupce MONETA Money Bank, a.s.

REFLEX Zlín, spol. s r.o
Reflex Zlín

Advokátní kancelář pana Mgr. Bc. Michala Březovjáka poskytuje naší společnosti celý komplex právních služeb od začátku roku 2008. Jednalo se např. o přípravu a vedení výběrového řízení na dodavatele výrobní haly v rámci dotovaného projektu přes CZECHINVEST. Připravuje pro nás všechny smlouvy o dílo, jejich dodatky, kupní smlouvy, zajišťuje vymáhání pohledávek, přípravu písemností pro valné hromady a další zásadní korespondenci s důrazem na právní preciznost. Dle potřeby se rovněž velmi aktivně zúčastňuje osobních jednání k uzavření zásadních kontraktů. Právní servis této advokátní kanceláře hodnotíme jako výtečný.

Ing. Oldřich Jurčík, jednatel společnosti REFLEX Zlín, spol. s r.o

ENVIprojekt s.r.o.
ENVIprojekt

Naše spolupráce s advokátem Mgr. M. Březovjákem trvá již 3 roky.  Za svou 30 let trvající praxi ve vedoucích funkcích jsem se nesetkal s právníkem, který by dokázal nejen nabídnout právní pomoc, ale který přichází s vlastními návrhy řešení. To platilo do doby, než naše společnost začala spolupracovat s Mgr. Michalem Březovjákem. Za naši společnost rád konstatuji, že naše spolupráce je velmi tvůrčí a efektivní. Na základě své osobní zkušenosti mohu právní služby kanceláře Mgr. Březovjáka vřele doporučit dalším klientům.

RNDr. Oldřich Fišer, jednatel obchodní společnosti ENVIprojekt s.r.o.