Co je to mediace?

Metoda řešení konfliktů, při které nezávislá a nestranná třetí osoba – mediátor pomáhá stranám sporu ve vzájemném dorozumívání, identifikaci zájmů a hledání řešení přijatelného pro všechny strany.

Mediátor je odborník na komunikaci a řešení konfliktů, jehož úkolem je motivovat strany k hledání řešení sporu. Při mediaci především vyslechne názory všech účastníků, pomáhá stranám přemýšlet o možných řešeních a uspořádat získané informace do takové podoby, která povede k úspěšné dohodě. Mediátor je vždy nestranný a nezávislý.

Podle celosvětových statistik je 75 % sporů, které se octnou před mediátorem, vyřešeno dohodou. Té je obvykle dosaženo během jednoho až dvou setkání s mediátorem trvajícím 3 hodiny.

Cíle mediátora

  • strany sporu "přivést k jednacímu stolu", tedy pomoci stranám, aby byly schopny a ochotny opět navázat komunikaci
  • dovést strany sporu k dohodě, která bude obsahovat vzájemně přijatelná řešení v souladu s právními předpisy

Kdy je vhodné zvolit mediaci?

  • druhá strana neodpovídá na snahu o navázání kontaktu; mediační centrum tuto stranu kontaktuje a nabídne řešení konfliktu mediací
  • spor se týká skutečností, které jsou důvěrné; mediace má soukromý a důvěrný charakter, což vede k přijetí účastníky a ochotě k hledání řešení
  • strany chtějí či jsou nuceny v budoucnu spolupracovat; v mediaci strany kontrolují průběh sporu a jeho vyřešení; dohoda umožní další vzájemný kontakt
  • náklady na vedení sporu řešeného soudní cestou výrazně překračují výši pohledávky či z jiného důvodu jsou neudržitelné; mediace je obvykle spojena s menšími náklady
  • řešení sporu se výrazně protahuje nebo je doba do začátku procesu příliš dlouhá, spor se tak zdá nekonečný; cesta mediace je rychlá a řešení dohodou za účasti všech stran dosažitelnější
  • ve sporu figuruje mnoho účastníků nebo existují ještě další spory a dosažení soudního řešení je proto složitější; mediace umožňuje strukturované řešení více aspektů sporu, efektivně řeší i skupinové spory

Máte zájem?