Co nabízíme?

Vzhledem k potřebě klientů řešit především obchod a nikoli spory usilujeme vždy v první řadě o dosažení smírného řešení přijatelného pro klienta. Jestliže uzavření smíru se ukáže jako nemožné, zastupujeme klienty v soudním nebo rozhodčím řízení.

Poskytujeme následující právní služby:
  • analýzu sporu a vyhodnocení rizik
  • jednání o smíru
  • sepis a podání žaloby k soudu České republiky, případně Slovenské republiky
  • zastupování v soudním řízení
  • sepis a podání žaloby k rozhodčímu soudu
  • zastupování v rozhodčím řízení

Máte zájem?

Specializace