Právní služby
s osobním přístupem i on-line

Naše priority

Při poskytování právních služeb usilujeme především o prosazení skutečných zájmů našich klientů.

Právní služby

Poradenství zakládáme na znalosti práva, judikatury a na důrazu na rychlost a efektivitu řešení. Naší prioritou při poskytování právních služeb je osobní přístup ke klientům zahrnující porozumění jejich požadavkům a spojený s prosazováním jejich skutečných zájmů a jimi očekávanou informovaností o průběhu případu. Právní služby poskytujeme v týmu spolupracujících advokátů, což umožňuje důkladné posouzení a rychlé řešení i složitějších případů.

Specializace

Další služby

Další služby

Mediace

Metoda řešení konfliktů, při které strany za účasti nezávislého a nestranného mediátora usilují o nalezení řešení.

Více o mediaci

Vyjednávání

Ukončení sporu oboustranně přijatelným smírem představuje obvykle nejrychlejší, nejefektivnější a trvalý způsob jeho vyřešení.

Více o vyjednávání

Aktuálně

18. 6. 2024

Úspěchy se slaví

Gratulujeme Mgr. Tereze Rudošové k úspěšnému složení advokátní zkoušky! Ať se Vám v advokacii daří, Terko.
Více
30. 4. 2024

Změny v týmu

Od 1. 3. 2024 jsme navázali spolupráci s Mgr. Annou Morávkovou, advokátkou. Anna nás podporuje v zázemí sídla ve Zlíně. Přejeme nové kolegyni spoustu úspěchů a zábavy!
Více