Jak probíhá vyjednávání?

Klientům vždy navrhujeme hledání řešení za naší účasti s protistranou. Po předchozí přípravě přistupujeme k vyjednávání s cílem zjistit zájmy obou stran a na tomto základě dospět k několika možným řešením. Následně vyjednáváme o variantě přijatelné pro obě zúčastněné strany. Při uzavření dohody bývají obě strany s výsledkem spokojeny. Spor je tak obvykle v krátkém čase a nízkých nákladech definitivně vyřešen.

Nabízíme možnost zastoupení i pouze pro fázi vyjednávání o smírném řešení sporu. V takovém případě se poskytované právní služby omezují na analýzu sporu, vyhodnocení rizik a vyjednávání mimosoudní dohody.

Máte zájem?