NEO CUP

Bezúplatným poskytnutím právních služeb jsme podpořili projekt a den NEO CUP, jehož cílem je získat finanční prostředky na výstavbu pokojů pro předčasně narozené děti a jejich rodiče v Krajské nemocnici T. Bati ve Zlíně, na pokrytí akutních potřeb neonatologického oddělení nemocnice a na ocenění těch, kteří se o předčasně narozené děti denně starají. Více o NEO CUP na
www.neocup.cz.

Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy

Za sníženou odměnu poskytujeme právní pomoc Invervenčnímu centru Centra poradenství pro rodinné a partnerské vztahy, p. o. ve Zlíně. Posláním Intervenčního centra je poskytování odborné pomoci a podpory osobám, které jsou ohroženy násilným chováním ze strany osoby blízké nebo osoby, která s nimi žije ve společném obydlí, jenž se vlivem domácího násilí dostaly do sociálně nepříznivé situace. Více na
www.centrum-poradenstvi.cz.

Dále pomáháme...

Finančními dary jsme podpořili Mamma HelpLékaři bez hranic, Kočičí útulek na Vysočině, Snílek, SOS dětské vesničky a SVĚTLO PRO SVĚT Lze pomáhat i jinak... a tak například každý rok novoročenky nakupujeme od IZAP - sdružení pro integraci zdravých a postižených dětí a mládeže „Chceme žít s vámi”, známé ve Zlíně jako Slunečnice (dnes Centrum podpory a služeb Zlín, o.p.s.).