Co nabízíme?

Poskytujeme proto právní služby spočívající v obhajobě v trestních věcech
  • jak ve fázi před zahájením trestního stíhání,
  • tak po zahájení trestního stíhání.
Součástí obhajoby je zejména sepis podání, jako je stížnost proti usnesení o zahájení trestního stíhání, odvolání či dovolání, účast při výsleších obviněného a svědků a při hlavním líčení.

Máte zájem?

Specializace