Co nabízíme?

Zaměstnavatelům připravujeme
  • návrhy pracovních smluv,
  • dohod o provedení práce,
  • dohod o pracovní činnosti,
  • kvalifikačních dohod,
  • pracovních řádů a
  • dalších pracovněprávních dokumentů.

Dále pomáháme při řešení sporů z pracovněprávních vztahů a zastupujeme v pracovněprávních sporech.

Máte zájem?

Specializace