Naše specializace

Další odvětví

Jak pracujeme

Podnikajícím klientům poskytujeme právní služby ve všech situacích, do kterých se při své činnosti dostávají. Pomáháme v záležitostech souvisejících s běžným fungováním, stejně jako v mimořádných nebo obtížných situacích.

Při zastupování v obchodních i jiných sporech usilujeme přitom nejprve o dosažení rychlého a pro obě strany přijatelného mimosoudního řešení. Vždy navrhujeme a aktivně se účastníme vyjednávání s protistranou a jejími zástupci.

U konzultací v otázkách stavebního práva a správního řízení využíváme zkušeností nabytých při poskytování právního poradenství stavebnímu úřadu.

Po dohodě s klientem a na základě předchozí přípravy poskytujeme právní služby i z jiných právních odvětví, než na které se specializujeme či kterým se často věnujeme tak, aby klient měl zajištěny komplexní právní služby.

Právní pomoc zakládáme na znalosti práva, judikatury a na důrazu na rychlost a efektivitu řešení. Právní služby poskytujeme v týmu spolupracujících advokátů, což umožňuje důkladné posouzení a rychlé řešení i složitějších případů.

Kontaktujte nás