Co nabízíme?

Téměř denním předmětem poskytovaných služeb je tak sepis návrhů smluv, jejich připomínkování, revize, navrhování zajištění povinností ze smluv a řešení odpovědnosti za porušení povinností. Jedná se především o smlouvy o dílo uzavírané ve stavebnictví, strojírenství, v chemickém a plastikářském průmyslu a v odvětví poradenských služeb a informačních technologií, návrhy kupních smluv a návrhy tzv. nepojmenovaných smluv uzavíraných v chemickém a plastikářském průmyslu, pojišťovnictví, v odvětví realitních služeb a informačních technologií.

Klientům poskytujeme zejména tyto právní služby:
  • konzultace návrhů smluv
  • připomínkování a úpravy návrhů smluv
  • sepis návrhů smluv podle požadavků klienta
  • připomínkování a sepis obchodních podmínek
  • poradenství při uzavírání smluv
  • výběr a přípravu vhodného způsobu zajištění závazků vzniklých ze smluv
  • poradenství ve věcech odpovědnosti za porušení závazků založených smlouvami

Máte zájem?

Specializace