Co nabízíme?

Konkrétně:
  • zastupujeme obviněné z přestupku v řízení o přestupcích,
  • obhajujeme obviněné z trestného činu v trestním řízení,
  • zastupujeme poškozené v trestním řízení,
  • uplatňujeme za klienty právo na náhradu škody u pojišťovny, v řízení o přestupcích a v trestním nebo civilním řízení.

Máte zájem?

Specializace