Co nabízíme?

Klientům nabízíme zkušenosti především ze zvyšování a snižování základního kapitálu společností s ručením omezeným a akciových společností, fúze společnosti s ručením omezeným s akciovou společností, změny právní formy společnosti s ručením omezeným na akciovou společnost, akvizic akcií a obchodních podílů, úprav vnitřních poměrů obchodních společností změnami zakladatelských dokumentů, organizování valných hromad a zastupování společníků.

V korporátních záležitostech poskytujeme především následující právní služby:
 
  • konzultace běžných společenstevních záležitostí
  • změny zápisů v obchodním rejstříku
  • organizování jednání valné hromady a zastupování
  • úpravy vnitřních poměrů obchodních společností změnami společenských smluv a stanov
  • zvyšování a snižování základního kapitálu
  • zakládání obchodních společností
  • nákup a prodej obchodních podílů a akcií
  • příprava společnosti klienta k akvizici třetí osobou, jednání se zájemci a realizace akvizice
  • fúze společností
  • změny právní formy společnosti

Máte zájem?

Specializace