Co nabízíme?

Z právních služeb je to například:
  • sepis kupních a darovacích smluv,
  • zástavních smluv,
  • smluv o zřízení věcného břemene,
  • smluv o zajišťovacím převodu vlastnického práva,
  • dohod o zrušení a vypořádání spoluvlastnictví,
  • nájemních smluv,
  • zastupování ve sporech.

Máte zájem?

Specializace