cz| de| en

Právní služby

Společné jmění manželů

V záležitostech společného majetku manželů pro klienty

  • připravujeme dohody o vypořádání společného jmění manželů a
  • zastupujeme je v řízení o vypořádání společného jmění manželů.

Klientům dále nabízíme

  • poradenství ve věci úprav rozsahu společného jmění manželů a
  • právní pomoc při zúžení rozsahu společného jmění manželů.