cz| de| en

Právní služby

s osobním přístupem

poskytujeme ve všech oblastech. Poradenství zakládáme na znalosti práva, judikatury a na důrazu na rychlost a efektivitu řešení. Naší prioritou při poskytování právních služeb je osobní přístup ke klientům spojený s prosazováním jejich skutečných zájmů a jimi očekávanou informovaností o průběhu případu. Právní služby poskytujeme v týmu spolupracujících advokátů, což umožňuje důkladné posouzení a rychlé řešení i složitějších případů.

aktuálně

Změna v týmu

Od ledna roku 2019 se stala součástí kolektivu kanceláře Mgr. Marie Martinů, která dlouhodobě působila jako podnikový právník ve SPUR a.s. a dříve ve VÚGPT ve Zlíně.

PF 2019

Kolektiv advokátní kanceláře přeje všem hodně úspěchů v roce 2019.

Jsme na Twitteru

I my jsme se připojili na sociální sítě. Naše krátká tweetnutí zaměřená na právní otázky, vyjednávání a mediaci najdete na twitter.com/B_ADV_MED.