cz| de| en

Právní služby

Rodinné právo

Rodinné právo upravující práva a povinnosti mezi manželi, mezi rodiči, mezi dětmi a rodiči výrazně zasahuje do života všech klientů. V obtížných životních situacích pomáháme klientům v záležitostech

  • výživného mezi manželi,
  • výživného manžela (manželky) k dětem,
  • výživného rozvedeného manžela,
  • rozvodu manželství,
  • výchovy dětí a
  • styku s dětmi.

Využíváme přitom zkušeností z uplatňování práva na styk a výchovu jedním z rodičů v zemi Evropské unie.