cz| de| en

Právní služby

Pracovní právo

V odvětví pracovního práva poskytujeme veškeré právní služby, které potřebují klienti zaměstnávající zaměstnance. Zaměstnavatelům připravujeme návrhy

  • pracovních smluv,
  • dohod o provedení práce,
  • dohod o pracovní činnosti,
  • kvalifikačních dohod,
  • pracovních řádů a
  • dalších pracovněprávních dokumentů.

Dále pomáháme při řešení sporů z pracovněprávních vztahů a zastupujeme v pracovněprávních sporech.