cz| de| en

Právní služby

Nemovitosti

Vzhledem k potřebám klientů poskytujeme rovněž komplexní právní služby ve věcech týkajících se nemovitostí, a to například

  • sepis kupních a darovacích smluv,
  • zástavních smluv,
  • smluv o zřízení věcného břemene,
  • smluv o zajišťovacím převodu vlastnického práva,
  • dohod o zrušení a vypořádání spoluvlastnictví,
  • nájemních smluv,
  • zastupování ve sporech.