cz| de| en

Právní služby

Dopravní nehody

Klientům dále poskytujeme právní služby v situacích, do kterých se dostávají v důsledku dopravních nehod. Konkrétně

  • zastupujeme obviněné z přestupku v řízení o přestupcích,
  • obhajujeme obviněné z trestného činu v trestním řízení,
  • zastupujeme poškozené v trestním řízení,
  • uplatňujeme za klienty právo na náhradu škody u pojišťovny, v řízení o přestupcích a v trestním nebo civilním řízení.