cz| de| en

Právní služby

Stavební právo

Dlouhodobě poskytujeme právní služby spočívající v právním poradenství stavebnímu úřadu. Podobně jako jeho technikům nabízíme klientům právní pomoc

  • v oblasti stavebního práva a
  • správního řízení,

spočívající zejména v konzultacích, právních rozborech, sepisech podání a zastupování ve správním řízení.