cz| de| en

pomáháme

Pomáháme

Považujeme za správné, aby ten, kdo jistě kráčí po svých nohou, pomáhal druhým, kteří mají chůzi nejistou a vrávorají. Proto podporujeme... druhé, kteří to potřebují.

Bezúplatným poskytnutím právních služeb jsme podpořili projekt a den NEO CUP, jehož cílem je získat finanční prostředky na výstavbu pokojů pro předčasně narozené děti a jejich rodiče v Krajské nemocnici T. Bati ve Zlíně, na pokrytí akutních potřeb neonatologického oddělení nemocnice a na ocenění těch, kteří se o předčasně narozené děti denně starají. Více o NEO CUP na www.neocup.cz.

Za sníženou odměnu poskytujeme právní pomoc Invervenčnímu centru Centra poradenství pro rodinné a partnerské vztahy, p. o. ve Zlíně. Posláním Intervenčního centra je poskytování odborné pomoci a podpory osobám, které jsou ohroženy násilným chováním ze strany osoby blízké nebo osoby, která s nimi žije ve společném obydlí, jenž se vlivem domácího násilí dostaly do sociálně nepříznivé situace. Více na www.centrum-poradenstvi.cz/intervencni-centrum.html.

Dále za sníženou odměnu poskytujeme právní služby Charitě Sv. Anežky Otrokovice. O charitě více na www.otrokovice.caritas.cz.

Finančními dary jsme podpořili Mamma HelpLékaři bez hranic, Kočičí útulek na Vysočině, Snílek, SOS dětské vesničky a SVĚTLO PRO SVĚT - Light for the World, o. s.

Lze pomáhat i jinak... a tak například každý rok novoročenky nakupujeme od IZAP - sdružení pro integraci zdravých a postižených dětí a mládeže „Chceme žít s vámi”, známé ve Zlíně jako Slunečnice.