cz| de| en

Právní služby

Obhajoba v trestních věcech

Úkolem advokátů je chránit práva osob i v situacích, kdy se dostávají do vlivu moci státních orgánů. Nejintenzivněji zasahuje státní moc do práv v trestním řízení. Poskytujeme proto právní služby spočívající v obhajobě v trestních věcech

  • jak ve fázi před zahájením trestního stíhání,
  • tak po zahájení trestního stíhání.

Součástí obhajoby je zejména sepis podání, jako je stížnost proti usnesení o zahájení trestního stíhání, odvolání či dovolání, účast při výsleších obviněného a svědků a při hlavním líčení.