cz| de| en

Lidé

Mgr. Petra Štefková

advokátní koncipientka

Petra je absolventkou Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. V průběhu studia pracovala jako právní asistentka v advokátní kanceláři se sídlem v Praze. Po úspěšném ukončení studia v roce 2012 nastoupila v téže advokátní kanceláři na místo advokátní koncipientky. Od června 2015 působí jako advokátní koncipientka v advokátní kanceláři JUDr. Bc. Michala Březovjáka.

V rámci své koncipientské praxe, kterou vykonává ve všech oblastech práva, se zaměřuje především na právo občanské, rodinné a právo obchodních společností. Věnuje se také právu autorskému.