cz| de| en

Lidé

Mgr. Martin Blaha

advokátní koncipient

Martin je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Již během studia pracoval v advokátní kanceláři se zaměřením na obchodní právo. Též absolvoval krátkodobou stáž v advokátní kanceláři se zahraniční klientelou a u Okresního soudu ve Zlíně na občanskoprávním úseku. 

Součástí týmu advokátní kanceláře se stal v červnu 2017, kdy nastoupil na pozici právního asistenta, a po úspěšném složení státních závěrečných zkoušek na pozici advokátního koncipienta. V rámci své koncipientské praxe se zaměřuje především na občanské a obchodní právo a zajímá se o stavební právo, právo duševního vlastnictví a internetové právo. Právní služby poskytuje také v němčině a má aktivní znalost angličtiny.