cz| de| en

Lidé

Mgr. Lucie Hofrichterová

právník

V roce 2005 získala magisterský titul na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. V průběhu studia získávala zkušenosti v advokátní kanceláři se sídlem ve Zlíně, kde po ukončení studia krátce vykonávala koncipientskou praxi. V roce 2006 nastoupila na místo právníka Odboru právního Magistrátu města Zlína, kde se věnovala zejména veřejnému právu a měla možnost se specializovat na oblast veřejných zakázek. Od roku 2009 zde působila jako vedoucí odboru, a to až do svého nástupu na mateřskou dovolenou v roce 2012. V kanceláři JUDr. Bc. Michala Březovjáka pracuje od ledna 2015, kde se věnuje zejména právu insolvenčnímu.