cz| de| en

Mediace

Mediace

Nepodaří-li se klientům vyřešit spor při vyjednávání s protistranou, navrhujeme přistoupit k mediaci.

Mediace je postup, při kterém strany za účasti nezávislého a nestranného mediátora usilují o nalezení oboustranně přijatelného řešení sporu. Mediátor pomáhá stranám k dosažení dohody, jejíž výslednou podobu určují výlučně strany.

Podle celosvětových statistik je 75 % sporů, které se octnou před mediátorem, vyřešeno dohodou. Té je obvykle dosaženo během jednoho až dvou setkání s mediátorem trvajícím 3 hodiny.