cz| de| en

Lidé

JUDr. Bc. Michal Březovják

advokát a mediátor

Je samostatným advokátem zapsaným v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod evidenčním číslem 11762. Studiem na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci získal titul magistr práv. Při studiu práva současně zvyšoval svou kvalifikaci v oboru managementu a ekonomiky. Absolvoval bakalářský studijní program a úspěšným složením bakalářské zkoušky získal titul „Bc.“. Dosažené vzdělání v těchto oborech mu umožňuje řešit jednotlivé případy nejen z pohledu právního, ale i z hledisek ekonomických, což oceňují především podnikající klienti.

Od roku 2011 se věnuje též mediaci jako účinnému způsobu mimosoudního řešení sporů. Osvědčení k provádění mediace získal u České advokátní komory po absolvování kurzu s názvem „Evropské zkušenosti v mediaci a jejich implementace do českého právnického prostředí“ pořádaného Bruselskou advokátní komorou a Českou advokátní komorou. Seminář byl veden bruselským advokátem a mediátorem Patrickem van Leyenseele a českou mediátorkou Danou Potočkovou. Na jaře roku 2012 se zúčastnil semináře „Nástavbový kurz BUSINESS (obchodní mediace)“ pořádaného Českou advokátní komorou. V roce 2013 po úspěšném složení zkoušky z mediace byl zapsán do seznamu mediátorů vedeném Ministerstvem spravedlnosti ČR a je tak oprávněn poskytovat mediační služby jako tzv. zapsaný mediátor a používat uvedené označení. Některé techniky využívané v mediaci s úspěchem aplikuje ve vhodných případech také ve své advokátní praxi, zejména při vyjednávání o smírném řešení sporu.

Po úspěšném obhájení rigorózní práci na téma Mediace v právním řádu ČR na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze v roce 2014 a složení rigorózní zkoušky z občanského práva procesního je oprávněn používat akademický titul JUDr.