cz| de| en

Ceny

Ceny

Odměnu za poskytnuté právní služby stanovujeme na základě předchozí dohody s klientem. Obvykle navrhujeme časovou odměnu v dohodnuté výši za započatou hodinu práce nebo celkovou odměnu za určitý rozsah právních služeb.

Odměna nezahrnuje náhradu hotových výdajů, jako jsou soudní poplatky, cestovní výdaje, odměna notáře apod. Jestliže při poskytování právních služeb budou vynaloženy hotové výdaje, je klient povinen k jejich náhradě. Pokud při poskytování právních služeb cestujeme mimo kancelář nebo dojde ke zpoždění zahájení jednání, vzniká klientovi v souladu s vyhláškou č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších právních předpisů, povinnost k náhradě promeškaného času ve výši 100,- Kč za každou i započatou půlhodinu.

Klienti, kteří pravidelně využívají právních služeb, s námi písemně uzavírají smlouvu o poskytování právních služeb. Na jejím základě získávají právní služby za výhodnějších cenových a časových podmínek a platí pravidelně odměnu v paušální výši.